Z historie:

Marie: "Našel?" Ježíš: "Ne! A to jsem to prošel s křížem krážem."